Autor: Magdalena Pożarowszczyk

Magdalena Pożarowszczyk - doktorantka w Katedrze Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nie znaleziono artykułu