Autor: Łukasz Stelmaszczyk

mgr Łukasz Stelmaszczyk – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego