Autor: Łukasz Pancewicz

dr inż. arch. Łukasz Pancewicz - asystent na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, główny projektant Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi

Nie znaleziono artykułu