Autor: Jakub H. Szlachetko

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Przewodniczący Rady Instytutu Metropolitalnego.

Nie znaleziono artykułu