dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska - Kierownik Zakładu Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarz dzania, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie