Autor: Barbara Bańkowska

dr inż. arch. Barbara Bańkowska – urbanista, dyrektor – właściciel Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów, członek Rady Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich

Nie znaleziono artykułu