Autor: Anna Golędzinowska

Dr inż. arch. Anna Golędzinowska - główny specjalista w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego, członek European Science Association (ERSA) i The International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).

Nie znaleziono artykułu