Aksjologiczne uzasadnienie prawnej realizacji rewitalizacji

Celem artykułu jest omówienie podstaw aksjologicznych dla procesu rewitalizacji. Wśród dziesięciu najbardziej poszkodowanych miast Europy na skutek skażenia środowiska, sześć z nich stanowią miasta polskie, pozostałe cztery to miasta bułgarskie. Ten przykład pokazuje, że uzasadnienie aksjologiczne dla rewitalizacji jest również kwestią ochrony życia i zdrowia jako wartości konstytucyjnych.


Artykuł ukazał się numerze 9 (1/2018) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”. Spis treści. Pobierz cały artykuł w formacie PDF.

Tytuł: Aksjologiczne uzasadnienie prawnej realizacji rewitalizacji

Autor:  Dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW

Słowa kluczowe: rewitalizacja, podstawy aksjologiczne rewitalizacji, obszary zdegradowane

Keywords: revitalization, axiological foundations for the process of revitalization, degraded areas