Funkcjonowanie administracji morskiej, sądownictwa, ochrony środowiska w europejskich metropoliach nadmorskich. Studium wybranych przypadków

Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania administracji morskiej, instytucji sądownictwa i ochrony środowiska w europejskich metropoliach nadmorskich. W Polsce najistotniejszymi metropoliami nadmorskimi z punktu widzenia gospodarczego są Gdańsk i Gdynia. Przyczyną takiego wyróżnienia są działające w tych miastach porty, stocznie oraz turystyka. Na obszarze metropolii swoje zadania wykonują: administracja morska, izby morskie, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy dla Spraw Żeglugi Morskiej i Śródlądowej. Obowiązują tam także przepisy dotyczące ochrony środowiska morskiego. Hamburg pomimo, że jest położony około 120 km od linii morza, port morski w tej metropolii jest trzecim co do wielkości portem kontenerowym w Europie. Na obszarze Hambur- ga to funkcjonuje administracja, której struktura różni się od tej, która działa na obszarze Gdańska i Gdyni, tj. Federalne Biuro Śledztwa w sprawie Wypadków Morskich oraz Niemieckie Stowarzyszenie Arbitrażu Morskiego. Port morski w tej metropolii cechuje innowacyjność i ekologiczność, ponieważ od kilku lat jest wdrażany program „smartPORT”. Ponadto w metropoliach, w tym nadmorskich, „splatają” się zadania samorządu lokalnego i administracji rządowej, a w szczegól- ności ich wspólnym celem jest ochrona środowiska morskiego.


Artykuł ukazał się numerze 12 (2/2019) czasopisma „Metropolitan. Przegląd Naukowy”.  Pobierz cały artykuł w formacie PDF. 

Tytuł: Funkcjonowanie administracji morskiej, sądownictwa, ochrony środowiska w europejskich metropoliach nadmorskich. Studium wybranych przypadków

Autor: Iwona Rymarkiewicz

Słowa kluczowe: administracja morska, sądownictwo, ochrona środowiska, metropolie nadmorskie

Keywords: maritime administration, the judiciary and environmental protection, coastal metropolises